04 11 2019

Ο Ομιλός ΡΟΚΑΣ διαλέγει CORNING Cat. 6A

Το καλωδιακό σύστημα CORNING Cat. 6A επιλέχθηκε από τον Όμίλο ΡΟΚΑ (από το 2004 μέλος του Ομίλου IBERDROLA RENEWABLES, κορυφαίου στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας), για τις νέες τους κτιριακές εγκαταστάσεις επί της Ε.Ο Αθηνών-Λαμίας στην Κηφισιά. Το έργο περιλαμβάνει 80 θέσεις εργασίας.

 

Η TeleNET ΕΠΕ εργάστηκε σαν υπεργολάβος της εταιρείας Α. & Β. ΣΚΟΤΙΔΑΣ ΟΕ, με την οποία διατηρεί πολύχρονη και πετυχημένη συνεργασία.

rokasbldg3.jpg