Ποιοι είμαστε;

 • Eταιρία που δραστηριοποιείται στο χώρο των καλωδιακών δικτύων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών από το 1995
 • Οι πρώτοι Εξουσιοδοτημένοι εγκαταστάτες στην Ελλάδα (Siemon, 1997).
 • Πιστοποιημένοι εγκαταστάτες των σπουδαιότερων τεχνολογικά οίκων παγκοσμίως.
 • Με έμπειρο Δυναμικό μηχανικών, σχεδιαστών και τεχνικών

Τι κάνουμε;

 • Δίκτυα δομημένης καλωδίωσης φωνής και δεδομένων
 • Εξυγίανση, τακτοποίηση κατανεμητών (ΟΤΕ, Computer Room)
 • Μελέτη και Υλοποίηση δικτύων Wi-Fi
 • Συστήματα Επιτήρησης και Καταγραφής Εικόνας (CCTV)
 • Συστήματα Ασφάλειας και Ελέγχου Πρόσβασης (Security, Access control)
 • Συστήματα Πυρανίχνευσης
 • Τηλεφωνικά κέντρα
 • Ενεργός εξοπλισμός, Ολοκληρωμένες Λύσεις δικτύων Πληροφορικής
 • Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης
 • Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη Η/Μ εγκαταστάσεων

Είμαστε στο πλευρό σας από την πρώτη σκέψη μιας επένδυσης, μέχρι την υλοποίησή της, με ποιοτικές υπηρεσίες:

 • Μελέτης και Σχεδιασμού
 • Προμήθειας και Εγκατάστασης
 • Λειτουργίας και Συντήρησης
 • Τεχνικής Υποστήριξης
 • “End-of-life management”